Disclaimer

Nobel’s Brood met KvK-nummer 61267627 ( “Nobel’s Brood” ), heet je hartelijk welkom op Nobel’s Brood. Met je websitebezoek stem je in met deze disclaimer. Wij kunnen de inhoud van de website en deze disclaimer op elk moment aanpassen. Je ontvangt daar geen bericht van.

De inhoud van onze website is zorgvuldig samengesteld, maar je bezoek is op eigen risico. Wij zetten ons optimaal in om de inhoud zo correct mogelijk te houden. Toch kan informatie onvolledig en achterhaald zijn of eventuele fouten bevatten. Dat geldt ook voor het aanbod van onze diensten.

Voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van informatie op de website zijn wij niet aansprakelijk. Verrichte handelingen op basis van onze website en de daarop verstrekte informatie komen voor eigen rekening en risico. Er komt geen overeenkomst tot stand op grond van eventuele fouten of achterhaalde informatie tussen jouw en Nobel’s Brood. Reacties die websitebezoekers op onze website plaatsen worden niet door ons gemonitord. Wel kunnen wij die aanpassen of verwijderen.

Heb je een klacht? Laat het ons weten. Stuur een mail naar bakker@nobelsbrood.nl Je hebt toestemming om onze website te gebruiken, maar maakt geen aanspraak op de intellectuele eigendomsrechten van Nobel’s Brood , onze gebruikers of licentiehouders. Alle rechten die betrekking hebben op de inhoud van onze website behouden wij ons voor. Toestemming voor het gebruik van onze website-inhoud op publiekelijk toegankelijke plaatsen vraag je aan via bakker@nobelsbrood.nl.

Open

We bezorgen op zaterdag tussen
8:00 en 12:00 en van 15:00 tot 18:00 uur.
Op zondag van 8:00 tot 12:00 en tussen 14:00 en 17:00 uur.

Bezorgen

Wij bezorgen à la minute in de binnenstad van Dordrecht en in de Indische buurt, Vogelbuurt, Reeland en Wantij. Ofwel postcodes 3311 en 3312.

Contact

alaminute@nobelsdordrecht.nl
078 - 737 03 77
078 - 78 55 273